TrøndeLAN

trondelan.no

TrøndeLAN er et datatreff som arrangeres årlig i Trondheim rundt høstferien, normalt i Autronicahallen på Lade. Det arrangeres konkurranser i en rekke spill, samt noen kreative aktiviteter. Vi stiller med en kiosk med variert mat, drikke og snacks. Det er muligheter for både overnatting og dusjing i lokalene. Bli med på Trondheims største datatreff!

TrøndeLAN 2020

Tid: 9.–11. oktober (foreløpig)

Sted: Autronicahallen på Lade (foreløpig)

All info og billettkjøp foregår på trondelan.no.