Crew-opptak

Vi har vanligvis crew-opptak to ganger i året. Mer info kommer. Merk at du ikke trenger å være crew for å være medlem.