Opptak

Opptaket er ÅPENT!

Litt info om Casual Gaming

 • Frivillig studentorganisasjon som samarbeider tett med linjeforeningen Online
 • Arrangerer StudLAN én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret
 • Arrangerer TrøndeLAN årlig om høsten
 • Arrangerer månedlige konsoll- og brettspillkvelder

Mer info kan finnes her.

Litt info om crew

 • Coord: Ansvar for sponsorer, logistikk og lokaler
 • Info: Ansvarlig for promotering, sosiale medier osv.
 • Game: Ansvarlig for konkurranser på arrangementer
 • Tech: Utarbeider nettsidene, drifter IT-systemer og er ansvarlig for det tekniske på arrangementer
 • Care: Står for stemning og sosialt miljø, samt kioskdrifting på arrangementer
 • For større arrangementer som LAN, må crewene stille opp under drifting av arrangementet (forskjellige skift over en helg), under opprigg (opptil noen dager i forveien) og under nedrigg.

Coord og Tech, deretter Care og Game, har størst behov for flere crewmedlemmer i dette opptaket. For Tech, gjelder behovet hovedsakelig utvikling av nettstedene.

Søknad

Søknaden bør inneholde litt om følgende:

 • Hvem er du?
 • Relevant erfaring
 • Har du andre jobber og verv?
 • Motivasjon for å søke
 • Ønskede crew
 • Ditt potensielle bidrag til CaG
 • Har du mulighet til å stille ved StudLAN og TrøndeLAN?
 • Er du lett å nå på kommunikasjonsplattformer som e-post, Discord, Slack og/eller Facebook?

Vi kommer også til å spørre om dette under det eventuelle opptaksintervjuet. Vi svarer på søknadene etter søknadsfristen er utgått. Interessante kandidater kalles inn til intervju, som kan føre til tilbud om opptak.

Søknadsfrist: Foreløpig 28. februar 2019

Søknaden sendes til [email protected].