Opptak

Neste opptak for Event-gruppen: September/oktober

Neste opptak for ordinært crew: August/september

Litt info om Casual Gaming

 • Frivillig studentorganisasjon som samarbeider tett med linjeforeningen Online
 • Arrangerer StudLAN én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret
 • Arrangerer TrøndeLAN årlig om høsten
 • Arrangerer månedlige konsoll- og brettspillkvelder

Mer info kan finnes her.

Litt info om crew-gruppene

 • Coord: Ansvar for sponsorer, logistikk og lokaler
 • Info: Ansvarlig for promotering, sosiale medier osv.
 • Game: Ansvarlig for konkurranser på arrangementer
 • Tech: Utarbeider nettsidene, drifter IT-systemer og er ansvarlig for det tekniske på arrangementer
 • Care: Står for stemning og sosialt miljø, samt kioskdrifting på arrangementer
 • Event: Består av midlertidige crew-medlemmer som tas opp i forbindelse med et enkelt arrangement (normalt bare TrøndeLAN). Bistår de andre crew-gruppene under arrangementet.
 • For større arrangementer som LAN-partyer, må alle crew-medlemmer stille opp under opprigg en eller flere dager i forveien, under nedrigg siste dagen og under drifting av arrangementet gjennom forskjellige skift over helgen. Hvis det passer veldig dårlig, forventer vi at det gis beskjed til Styret i forveien.

Hvem vi ser etter

Vi ser etter alle som har interesse for å arrangere LAN-parties, spillkvelder og andre spill-relaterte arrangementer. Å være crew i Casual Gaming krever ikke mye av tiden din, men vi forventer du har tid til å hjelpe til når det kreves, hovedsakelig ifm. TrøndeLAN og StudLAN. Vi setter ingen krav om at du må være student ved NTNU, alle er velkomne.

Søknad

Søknaden bør inneholde litt om følgende:

 • Hvem er du?
 • Hva er motivasjon din for å søke?
 • Har du relevant kunnskap, erfaring eller andre ting å bidra med? Vi setter ingen krav, men eksempelvis kunnskap om økonomi, sponsing, PR, spillkonkurranser, serverdrifting, utvikling kan være nyttig for oss.
 • Hvilke crew-grupper høres interessante ut for deg? Hvis du søker for Event-gruppen, nevn gjerne hvilken av de andre gruppene du ønsker å bistå under arrangementet.
 • Har du andre jobber og verv? Crew-medlemskap i Casual Gaming tar ikke mye av tiden din og kan fint kombineres med andre verv o.l., men vi forventer du har tid når det kreves.
 • Har du mulighet til å stille ved StudLAN og TrøndeLAN?
 • Er du lett å nå på kommunikasjonsplattformer som e-post, Discord, Slack og/eller Facebook?

Søknaden sendes til opptak@casualgaming.no.

Vi prosesserer søknadene først etter søknadsfristen er utgått. Aktuelle kandidater kalles inn til intervju. Etter intervjuene bestemmer vi hvilke av kandidatene som er mest aktuelle for Casual Gaming.

Søknadsfrist for Event-guppen: Helst minst en uke før TrøndeLAN.

Søknadsfrist for ordinært crew: TBD