Opptak

Kort om Casual Gaming

 • Frivillig student- og ungdomsorganisasjon.
 • Arrangerer årlig TrøndeLAN – Trondheims største LAN-party.
 • Arrangerer StudLAN hvert semesteret på NTNU Gløshaugen.
 • Arrangerer konsoll- og brettspillkvelder.

Mer info kan finnes her.

Kort om crew-gruppene

 • Event: Består av midlertidige crew-medlemmer som tas opp i forbindelse med et enkelt arrangement (normalt bare TrøndeLAN). Gruppen bistår de andre crew-gruppene under arrangementet.
 • Coord: Ansvar for sponsorer, logistikk og lokaler
 • Info: Ansvarlig for promotering, sosiale medier osv.
 • Game: Ansvarlig for konkurranser på arrangementer
 • Tech: Utarbeider nettsidene, drifter IT-systemer og er ansvarlig for det tekniske på arrangementer
 • Care: Står for stemning og sosialt miljø, samt kioskdrifting på arrangementer
 • For større arrangementer som lanpartyer, må alle crew-medlemmer stille opp under opprigg en eller flere dager i forveien, under nedrigg siste dagen og under drifting av arrangementet gjennom forskjellige skift over helgen. Hvis det passer veldig dårlig, forventer vi at det gis beskjed til Coord eller Styret i forveien.
 • Alle crew-gruppene utenom Event har aldersgrense på 18 år.

Hvem vi ser etter

Vi ser etter alle som har interesse for å arrangere LAN-parties, spillkvelder og andre spillrelaterte arrangementer. Å være crew i Casual Gaming krever ikke mye av tiden din og kan veldig fint kombineres med andre verv, men vi forventer du har tid til å hjelpe til når det kreves, hovedsakelig ifm. TrøndeLAN og StudLAN. Selv om noen av arrangementene våre er NTNU-eksklusive, så setter vi ingen krav om at crew-medlemmer må være tilknyttet NTNU.

Søknad for ordinært crew

Søknaden bør inneholde litt om følgende:

 • Hvem er du?
 • Hva er motivasjon din for å søke?
 • Hvilke crew-grupper høres interessante ut for deg? Hvis du søker for Event-gruppen, nevn gjerne hvilken av de andre gruppene du ønsker å bistå under arrangementet.
 • Har du andre jobber og verv? Crew-medlemskap i Casual Gaming tar ikke mye av tiden din og kan fint kombineres med andre verv o.l., men vi forventer du har tid når det kreves.
 • Har du mulighet til å stille ved StudLAN og TrøndeLAN?

Søknaden sendes til [email protected]. Dersom søknaden blir godtatt kommer vi til å kalle inn til opptaksintervju.

Søknadsfrist: Løpende

Søknad for Event-crew

Fyll ut og send søknadsskjemaet under. Skjemaet vil fungere som opptaksintervju slik du slipper å møte opp på et fysisk intervju, så skriv gjerne litt ekstra på svarene. Spørsmål og lignende kan sendes til [email protected].

Søknadsskjema: Kommer (Send gjerne en e-post hvis du vil søke før skjemaet blir lagt ut.)

Søknadsfrist: En uke før TrøndeLAN. (Men vi kan godta søknader etter også.)