Opptak

Neste opptak for ordinært crew: Nå!

Neste opptak for Event-gruppen: September/oktober

Litt info om Casual Gaming

 • Frivillig studentorganisasjon som samarbeider tett med linjeforeningen Online
 • Arrangerer StudLAN én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret
 • Arrangerer TrøndeLAN årlig om høsten
 • Arrangerer månedlige konsoll- og brettspillkvelder

Mer info kan finnes her.

Litt info om crew-gruppene

 • Coord: Ansvar for sponsorer, logistikk og lokaler
 • Info: Ansvarlig for promotering, sosiale medier osv.
 • Game: Ansvarlig for konkurranser på arrangementer
 • Tech: Utarbeider nettsidene, drifter IT-systemer og er ansvarlig for det tekniske på arrangementer
 • Care: Står for stemning og sosialt miljø, samt kioskdrifting på arrangementer
 • Event: Består av midlertidige crew-medlemmer som tas opp i forbindelse med et enkelt arrangement (normalt bare TrøndeLAN). Bistår de andre crew-gruppene under arrangementet.
 • For større arrangementer som LAN-partyer, må alle crew-medlemmer stille opp under opprigg en eller flere dager i forveien, under nedrigg siste dagen og under drifting av arrangementet gjennom forskjellige skift over helgen. Hvis det passer veldig dårlig, forventer vi at det gis beskjed til Coord eller Styret i forveien.
 • Alle crew-grupper utenom Event har aldersgrense på 18 år.

Hvem vi ser etter

Vi ser etter alle som har interesse for å arrangere LAN-parties, spillkvelder og andre spillrelaterte arrangementer. Å være crew i Casual Gaming krever ikke mye av tiden din, men vi forventer du har tid til å hjelpe til når det kreves, hovedsakelig ifm. TrøndeLAN og StudLAN. Selv om noen av arrangementene våre er NTNU-eksklusive, så setter vi ingen krav om at crew-medlemmer må være tilknyttet NTNU.

Søknad

Søknaden bør inneholde litt om følgende:

 • Hvem er du?
 • Hva er motivasjon din for å søke?
 • Hvilke crew-grupper høres interessante ut for deg? Hvis du søker for Event-gruppen, nevn gjerne hvilken av de andre gruppene du ønsker å bistå under arrangementet.
 • Har du andre jobber og verv? Crew-medlemskap i Casual Gaming tar ikke mye av tiden din og kan fint kombineres med andre verv o.l., men vi forventer du har tid når det kreves.
 • Har du mulighet til å stille ved StudLAN og TrøndeLAN?

Søknaden sendes til [email protected].

Søknadsfrister for ordinært crew: 15. og 30. september 2019 (to-delt) (forløpig)

Søknadsfrist for Event-guppen: Helst minst en uke før TrøndeLAN.