Opptak

Neste opptak: August/september 2019

Litt info om Casual Gaming

 • Frivillig studentorganisasjon som samarbeider tett med linjeforeningen Online
 • Arrangerer StudLAN én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret
 • Arrangerer TrøndeLAN årlig om høsten
 • Arrangerer månedlige konsoll- og brettspillkvelder

Mer info kan finnes her.

Litt info om crew

 • Coord: Ansvar for sponsorer, logistikk og lokaler
 • Info: Ansvarlig for promotering, sosiale medier osv.
 • Game: Ansvarlig for konkurranser på arrangementer
 • Tech: Utarbeider nettsidene, drifter IT-systemer og er ansvarlig for det tekniske på arrangementer
 • Care: Står for stemning og sosialt miljø, samt kioskdrifting på arrangementer
 • For større arrangementer som LAN, må crewene stille opp under drifting av arrangementet (forskjellige skift over en helg), under opprigg (opptil noen dager i forveien) og under nedrigg.

Søknad

Søknaden bør inneholde litt om følgende:

 • Hvem er du?
 • Relevant erfaring
 • Har du andre jobber og verv?
 • Motivasjon for å søke
 • Ønskede crew
 • Ditt potensielle bidrag til CaG
 • Har du mulighet til å stille ved StudLAN og TrøndeLAN?
 • Er du lett å nå på kommunikasjonsplattformer som e-post, Discord, Slack og/eller Facebook?

Vi kommer også til å spørre om dette under det eventuelle opptaksintervjuet. Vi svarer på søknadene etter søknadsfristen er utgått. Interessante kandidater kalles inn til intervju, som kan føre til tilbud om opptak. Vi tar opp til alle crewene i dette opptaket, så det er god sannsynlighet for at du får tilbud!

Søknadsfrist: TBD

Søknaden sendes til [email protected].