Opptak

Merk: Informasjonen i starten gjelder hovedsakelig for ordinært crew. Se lenger ned på siden for Event-crew.

Om Casual Gaming

Se siden om oss.

Fordeler

Noen av fordelene av å være crew i CaG er:

 • Formell tilhørighet. Alt ordinært crew får også CaG crew-hoodie, samt crew-T-skjorte under arrangementer der det benyttes (TrøndeLAN).
 • Sosial tilhørighet. Nye bekjentskaper. Vi prøver å avholde interne spillkvelder eller felles turer på byen med jevne mellomrom.
 • Frivillig arbeid er veldig fint på CV (noen setter det nesten som et krav).
 • Erfaring om arrangering av datatreff, spillkvelder og arrangering generelt.
 • Erfaring innen spesifikke oppgaver du ønsker å drive med (se liste over oppgaver).
 • Lavterskel lån av utstyr når vi ikke bruker det under arrangement.
 • Stor mulighet til å påvirke driften og retningen til organisasjonen.
 • Kunnskap om og evt. tilknytning til fellesskapet av datatreff i Norge (gjennom Hyperion o.l.). Evt. mulighet til å reise som delegat til eksempelvis Landstinget til Hyperion, som typisk foregår i Oslo.

Oppgaver

Vi arrangerer hovedsakelig datatreff og lavterskel spillkvelder, både for offentligheten i Trondheim og for studenter ved NTNU Gløshaugen.

Noen av tingene vi driver med i varierende grad, hovedsakelig ting man lærer ved å være crew:

 • Arrangering av små og mellomstore arrangementer (fra 5 til 200 personer).
 • (Care) Interne sosiale arrangementer.
 • (Game) Spillturneringer, inkl. regler, braketter, osv.
 • (Game/Tech) Spillservere, hovedsakelig under arrangementer.
 • (Tech) Design og drift av nettverk. Mellomstore nettverk med offentlige IP-adresser og 10Gb/s uplink til Internett. Ubiquiti UniFi, Cisco IOS, Juniper Junos OS, VyOS, osv.
 • (Tech) Generell serverdrift. Fysiske rack-servere. Linux, Proxmox, Docker osv. Automasjon.
 • Utvikling av gjeldende og nye nettsider, diverse andre ting rundt eksempelvis spillservere, lysstyring, osv.
 • (Info) Grafisk design, eksempelvis av plakater.
 • (Info) PR, gjennom Facebook, instagram o.l.
 • (Info) Markedsføring av arrangementer.
 • (Info) Mediaproduksjon og streaming.
 • (Coord) Sponsorer og samarbeidspartnere, derav prosjektstøttesøknader og å finne potensielle folk/organisasjoner vi kan jobbe med eller som vil støtte oss.
 • (Care) Kioskdrift, derav innkjøp og salg av kioskvarer, planlegging av varmmat og i stor grad kioskvakter (der hele crewet bidrar).
 • Transport av utstyr, eksempelvis henting av strømutstyr og eget varelager i varebil vi leier.
 • Rigging, hovedsakelig bordradene, strøm og nettverk, litt lyd og lys.
 • Finne kule ting vi kan søke støtte for å kjøpe.
 • Mye mer.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller er usikker på om vi driver med ting som interesserer deg.

Krav og forventninger

Vi ser etter personer som er motiverte og har interesse for hva vi driver med. Erfaringen og kunnskapen de fleste av oss sitter med er i stor grad ervervet etter vi ble med i CaG, og det forventes dermed ikke at nytt crew er eksperter på feltet men heller er motiverte til å lære fra crewvervet. Å være crew i Casual Gaming krever ikke mye av tiden din og kan veldig fint kombineres med andre verv, arbeid eller skole. Vi forventer derimot at du ofte har tid til å hjelpe til når det kreves (hovedsakelig ifm. TrøndeLAN rundt høsten da vi har størst behov for crew). Selv om noen av de mindre arrangementene våre er NTNU-eksklusive, så setter vi ingen krav eller preferanse om at crewmedlemmer må være tilknyttet NTNU. Alle crewgruppene (utenom Event) har ordinær aldersgrense på 18 år (men vi kan gjøre unntak).

Søknad for ordinært crew

Denne søknaden gjelder for ordinært crew, ikke Event-crew. Se lenger nede for Event-crew.

Søknaden bør inneholde litt om følgende:

 • Hvem er du? (Navn, alder, osv.)
 • Hva er motivasjon din for å søke?
 • Hvilke crew-grupper høres interessante ut for deg og er det noe spesifikt du ønsker å jobbe med?
 • Har du andre verv/jobber som kan være nyttige eller problematiske (mtp. tid) for dette vervet?
 • Forventer du å være ledig under hele TrøndeLAN og andre mindre arrangementer?

Søknaden sendes til [email protected].

Søknadsfrist: Løpende.

Event-crew

Denne seksjonen omhandler crewgruppen Event, en gruppe vi setter sammen ifm. større arrangementer der vi trenger mer crew (hovedsakelig TrøndeLAN). Event-crew driver mye med det samme som ordinært crew under arrangementet.

Event-crew sin oppgave er hovedsakelig å bistå ordinært crew med oppgaver under arrangementet. Siden Event-crew ofte har lite erfaring så jobber ofte dette crewet med litt “lettere” oppgaver slik som eksempelvis å sette opp pulter, trekke kabler, o.l., men folk med mer motivasjon/kunnskap/erfaring kan naturligvis få jobbe med ting de ønsker.

Fordeler som Event-crew

 • Crew-T-skjorte for arrangementet (TrøndeLAN).
 • Gratis mat og inngang/sitteplass til arrangementet (når du ikke er opptatt med oppgaver) (enten hos resten av crew eller ).
 • Erfaring.
 • Fint å sette på CV.
 • Innsikt i både Casual Gaming og selve arrangementet. Utgangspunkt for å vurdere å senere bli med i ordinært crew.

Søknad for Event-crew

Grunnet COVID-19 har vi valgt å foreløpig ikke ta opp Event-crew. Denne avgjørelsen er ennå ikke endelig, så du kan gjerne sende oss en e-post for å vise interesse i tilfelle avgjørelsen endres.

Spørsmål og lignende kan sendes til [email protected].