Om oss

Casual Gaming er en ideell studentorganisasjon som har til formål å skape en felles sosial arena for spillinteresserte studenter og ungdom i Trondheimsområdet. Vi arrangerer konsoll- og brettspillkvelder og to årlige LAN-parties i året (StudLAN) for studenter, samt et større LAN-party årlig som er åpent for alle (TrøndeLAN). Alle våre arrangementer er rusfrie. Vi er medlemsforening i Hyperion.

Historie

Casual Gaming ble grunnlagt i 2008 ved Vestnes, Møre og Romsdal. I 2012 ble Casual Gaming slått sammen med interessegruppen StudLAN, som besto av studenter fra linjene Informatikk, Matematikk, Fysikk og Matematikk og Energi og Miljø ved NTNU Trondheim. I dag drives organisasjonen på frivillig basis av studenter med forskjellig faglig bakgrunn fra NTNU. Organisasjonen er ideell (non-profit) og all sponsorstøtte og evt. overskudd fra arrangementer går tilbake til å forbedre fremtidige arrangementer. I 2015 hadde organisasjonen over 400 betalende medlemmer.

Crew

Coord

Coord er en koordineringsgruppe som har ansvaret for å koordinere de andre crewene for å gjennomføre arrangement så effektivt som mulig. Coord er blant annet ansvarlig for booking av lokale, sponsorer, vakthold og organisering av rydding før, under og etter arrangementet.

Info

Info er vårt ansikt utad. Dette crewet har ansvaret for alt PR‐arbeid i sammenheng med arrangementene våre. Arbeidet inkluderer, men er ikke begrenset til, bestilling og anskaffelse av plakater, markedsføring, informasjon på nettsider, kommunikasjonskanaler mellom deltakere, og alle former for digitale medier.

Tech

Tech er teknisk ansvarlig for arrangementene våre. Crewet bærer ansvaret for at strøm, nett og teknisk infrastruktur blir satt opp og fungerer som det skal. Crewet har ansvar for å yte brukerstøtte under arrangement dersom de har kapasitet til dette. Crewet har også ansvaret for for drifting av nettstedene våre og utlån av utstyr til medlemmer av Casual Gaming.

Game

Game er ansvarlig for alle konkurransene som blir holdt på arrangementene våre. Game har ansvar for å sette opp konkurranser og påmelding, og legge alt til rette for at konkurransene blir gjennomført så effektivt og enkelt som mulig for deltakerne.

Care

Care er ansvarlig for å skape trivsel for deltakere og crew under arrangementer, samt ansvarlig for drift av kiosk.

Mediaoppmerksomhet